Strobalenbouw

Strobalenbouw

Strobalenbouw is eigenlijk een vorm van houtskeletbouw (HSB).

Definitie

Stro is de gedroogde stengel van koren of peulvruchten. Stro heeft in principe geen voedingswaarde dit in tegenstelling met hooi dat wel als volwaardig dierenvoerder gebruikt worden. Winterrogge is de meest ideale graansoort om aan strobalenbouw te doen omwille van de lange stengels. De meest voorkomende graansoort is tarwe, deze graansoort is eveneens bruikbaar. Gerstdaarentegen is af te raden, de stengels breken gemakkelijk bij het persen waardoor het isolerende vermogen van de strobaal afneemt.

Door de holle kokervorm van de halmen is stro goed thermisch isolerend: principe van isolatie is immers het vasthouden van stilstaande droge lucht.

Waarom bouwen met stro?

  • je betaalt minder aan materialen;
  • strobalen zijn goedkoop en makkelijk verkrijgbaar;
  • het is een nagroeibare grondstof. 'Met het overschot aan stro in Vlaanderen zouden elk jaar 4670 huizen kunnen worden gebouw', verklaart de werkgroep strobouw.
  • stro (leem en hout) zijn niet-toxische materialen die lokaal beschikbaar zijn. Dit kan de lokale economie ondersteunen.

 

Strobaal?

Bij het persen worden automatisch twee spantouwen rond de baal geslagen die het geheel in vorm houden. Het gewicht van een strobaal schommelt tussen de 12 en 15 kg met afmeting 90-45-35cm (L/B/H) met een dichtheid gaande van 70kg/m³ tot 130 kg/m³, afhankelijk van de druk waarmee men perst. De strobalen kunnen achteraf kleiner gemaakt worden: dit gebeurt door de strobaal opnieuw in te binden.

 

Thermische isolatie?

Lambda-waarde = tussen 0,0456 en 0,065 W/mK

 

Dampdiffusie?

mhu-waarde = 2,5

hoe hoger de mhu-waarde hoe meer damp-open. Dat wil zeggen dat vocht van binnenin de woning naar buiten kan emigreren. Dus van een hoge dampdruk naar lage dampdruk door middel van diffusie. Indien een materiaal niet voldoende damopen is zal het vocht de constructie niet kunnen verlaten en ontstaat er condensatie => dauwpunt. Bijvoorbeeld: rotswol => mhu-waarde = 1,3.

 

Geluidsisolatie?

Strobaal: dikte 48cm, 2-zijdig bepleisterd 3 à 5 cm => Rw (geluidsverzwakkingsindex) = 54-55dB. Getest door de Universiteit van Eindhoven in 2003.

Hoe hoger het getal, hoe beter de geluidsisolatie.

1. baksteen, dikte 19cm, onbepleisterd  => Rw - 41dB

2. holle betonsteen, dikte 12cm, onbepleisterd => Rw - 50 dB

3. Rockwool constructietype: MS 75/1.50.1.A  => Rw - 45 dB

 

Brandeigenschappen?

  • onafgewerkte wand 1/2u brandweerstand
  • tweezijdig bepleisterd: 2u, klasse B2 = normale brandcategorie

 SHB AGRA-Test (New Mexico):

Een onbepleisterde strobalenwand doorstaat zonder problemen een F30-Test (30 minuten brandweerstand) met een brandhaard aan één zijde. Na 30 minuten bedroeg de temperatuur in de brandkamer 922°C en bedroeg de buitenkant van de testwand slechts 12°C. 

Na 35 minuten sloegen vlammen door de voegen van de strobalenwand. De relatief slechte verbranding van strobalen ten opzichte van los stro is gebaseerd op de persing van het stro waardoor het vuur zich niet uitbreidt maar beperkt tot de bovenste laag die verkoold en op zich dan ook weer een bescherming biedt tegen de verbranding. Voorwaarde is een goede afwerking met leem en/of kalk deze biedt een extra bescherming tegen brand. De dikte van het pleister op een strobalenwand bedraagt meestal tussen de 4 en 5 cm.

De kennis over brandweerstand van strobalenwoningen is nog niet volledig. Toch mogen we concluderen dat een strobalenwoning als brandveilig beschouwd mag worden. Een tweezijdige bepleisterde wand, biedt immers een brandweerstand van 2u = RF 120, dit is een normale brandweerstand.

Hoeveelheid strobalen?

Één hectare tarwe brengt ongeveer 4 ton stro op. Als we nu weten dat een baal tussen de 12 à 15 kg weegt bekomen we een productie van ongeveer 296 strobalen per hectare.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief